Exposició “Barraques La Ciutat Informal”, MUHBA, Barcelona 2007

El projecte expositiu està estretament relacionat amb la configuració i el creixement urbà dels barris de barraques i de la ciutat. S’articula a partir de la necessitat de construir, de crear habitacles aixecats per albergar el contingut expositiu, oberts i lligats a l’espai exterior, adaptant-se a les necessitats del programa i de l’espai de la sala d’exposicions. El sistema constructiu emprat parteix de la idea d’autoconstrucció: mòduls de fusta engalzats que transmeten la senzillesa i l’aprofitament dels recursos materials de què disposaven els barraquistes.

Seleccionat en els II Premis Vivir con Madera 2008 categoria: interiorisme

Durada: juliol 2008 – febrer 2009
Promotor: Ajuntament de Barcelona
Constructor: Croquis
Gràfic: Lo siento
Fotografies: Daniel Loewe
Col·laboradors: Marianne Verdoux
En col·laboració amb 02_Basso arquitectes