Valentine,  2007

Publicació de la instal·lació efímera “Codi de barres” – Madrid.
Revista Valentine Tons nombre 14 tardor-hivern.
Pàgina 04