Disseny Interior,  2005

Publicació de la instal·lació “Codi de barres” Madrid-Barcelona.
Publicitat de Inedit comunicació, empresa col·laboradora del projecte.
Disseny interior número 250 pàgina 253.
Disseny interior número 251 pàgina 94.
Edicions Globus comunicació SA