Young European Designers,  2005

Publicació de la instal·lació “Codi de barres” Barcelona en el llibre Young European Designers.
Pàgines 120-121.
Editorial daab.