Viure amb fusta,  2008

Publicació del projecte expositiu “Barraques, la ciutat informal”.
Projecte finalista en la segona edició dels premis Viure amb fusta.
Pàgina 17