Space & environmental graphics, 2011

Publicació de les instal·lacions “Mà a mà” Madrid – Barcelona
Pàgines 05-39-40-41
Editoral: Taguchi Design Japan