Exposició “La Revolució de l’Aigua a Barcelona. Aigua corrent i ciutat moderna 1867-1967” MUHBA Saló del Tinell Barcelona 2010

El projecte expositiu pren el TUB, element estretament lligat a l’Aigua, com a vertebrador de l’exposició, com a fil conductor que guia als visitants. L’entramat de tubs envaeix l’espai a una alçada de 5 m per després baixar a la cota de 3m i configurar els diferents espais i sales de projecció. La informació raja en forma de lones impreses que pengen dels tubs. El disseny expositiu permet apreciar el magnífic espai del Saló del Tinell, joia arquitectònica de la ciutat.

Durada 01 Març 2011 – 25 setembre 2011
Promotor: Ajuntament de Barcelona
Comissari: Manel Guàrdia
Constructor: Croquis
Gràfic i audiovisuals: La Mosca
Fotografies: Daniel Loewe
En col·laboració amb 02_Basso arquitectes