Ampliació d’ habitatge unifamiliar, Valldoreix 2007

Reforma interior de la part antiga d’un habitatge i ampliació-connexió coberta en planta pis. A la zona reformada, en origen una planta diàfana, els mòduls d’armaris i prestatgeries acoten i relacionen les diferents estances requerides pel client. La connexió entre les plantes pis de la torre antiga i la part més nova de l’habitatge es realitza amb estructura de fusta massissa de pi.

Client: Privat
Fotografies: DanielLoewe
Col·laboradors: Marianne Verdoux