El País,  2004

Publicació de la instal·lació “Tons” Madrid.
Article “Guia per a pintar amb mètode”
Pàgina 84.
Edicions DIARI EL PAIS SL