Concurs rehabilitació i museografia, Pavelló Sant Salvador, antic Hospital Sant Pau, Barcelona 2014

L’exposició recrea l’ambient hospitalari del pavelló de Sant Salvador, que fa alhora de contenidor i continent,recuperant la disposició funcional i seriada del mobiliari que en el seu moment va servir per atendre als malalts i avui serveix per a albergar els continguts expositius.
El disseny del mobiliari és senzill i lleuger, com el mobiliari de l’època, per que no interfereixi en la percepció de l’espai arquitectònic i per evocar la imatge dels espais originals tot mantenint una unitat formal en el recorregut de l’exposició.
Equip concurs:
Proposta museïtzació: María de Ros & 02Basso arquitectes
Proposta guió museogràfic: Toni Vilanova i Merçè Tatjer
Proposta restauració pavelló: Batllori & Trepat arquitectes