Reforma interior i jardí d’habitatge a Can Caralleu, Barcelona 2014

Intervenció a l’interior i al jardí d’un habitatge unifamiliar:
01. Dormitori i tancament
02. Llibreria
03. Pèrgola

Client: Privat
Fotografies: Daniel Loewe