CONDICIONS GENERALS D’ÚS

MARIA DE ROS és titular del website www.mariaderos.com així com els seus subdominis.

1) DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: La persona física representant de MARIA DE ROS ARQUITECTA és Maria de Ros Padrós, amb domicili en Passatge Sert 14, 1º2ª, 08003 Barcelona, ​​amb número de NIF: 46139231N. Correu electrònic de mariaderos@gmail.com

2) USUARIS: L’accés i / o ús del portal www.mariaderos.com atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3) ÚS DEL PORTAL: Les websites de MARIA DE ROS proporcionen l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a MARIA DE ROS o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que MARIA DE ROS ofereix a través dels seus websites i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de MARIA DE ROS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

MARIA ROS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació ..

En qualsevol cas, MARIA DE ROS no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: MARIA DE ROS per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc …), titularitat de MARIA DE ROS o bé de les seves llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MARIA DE ROS. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MARIA DE ROS. Podrà visualitzar els elements de les diferents websites i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de MARIA DE ROS.

5) EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: MARIA ROS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6) MODIFICACIONS: MARIA ROS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en les seves websites, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus llocs web

7) OCUPACIÓ DE COOKIES: MARIA DE ROS podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI pels seus websites. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per MARIA DE ROS, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als Continguts.

8) ENLLAÇOS: En el cas que en les websites es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, MARIA DE ROS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas MARIA DE ROS assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9) DRET D’EXCLUSIÓ: MARIA DE ROS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als seus websites i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’ús.

10) GENERALITATS: MARIA DE ROS perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de les seves websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11) MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: MARIA DE ROS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí aparecen.La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12) LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre MARIA DE ROS i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.